VESTI INFO KANALA
SUBVENCIJE OD 350 MILIONA ZA NOVA RADNA MESTA I OPREMU PRIVREDNIH DRUŠTAVA NA TERITORIJI VOJVODINE PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 22 februar 2018 09:24

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisao je dva konkursa za dodelu subvencija za otvaranje novih radnih mesta i za nabavku opreme u privrednim društvima. Za ova dva konkursa opredeljeno je novih 350 miliona dinara. Konkursnim uslovima za dodelu bespovratnog novca za otvaranje novih radnih mesta, predviđene su subvencije za otvaranje najmanje deset, a najviše 100 radnih mesta u roku do tri godine od dana zaključenja ugovora, koja će biti zadržana u narednih 36 meseci za mala i srednja privredna društva, odnosno 60 meseci za velika privredna društva. Subvencije za bespovratno finansiranje kupovine opreme privrednih društava povezanih s realizacijom investicija predviđaju kupovinu isknjučivo nove opreme, čija nabavna vrednost ne može biti niža od četiri miliona dinara. Konkursi Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samopupravu otvoreni su do 2. aprila ove godine.

 
Raspisani javni pozivi/konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje PDF Štampa El. pošta
nedelja, 18 februar 2018 09:39


Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je , 14. februara 2018. godine, javne pozive/konkurse, u cilju realizacije programa i mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih Programom rada za 2018. godinu.
Akcionim planom zapošljavanja za 2018. godinu, koji je usvojila Vlada Srbije, predviđeno je da za aktivne mere zapošljavanja ove godine bude izdvojeno 3,65 milijardi dinara iz sredstava Nacionalne službe, kao i dodatnih 550

miliona dinara za osobe sa invaliditetom.
Svi javni pozivi/konkursi su otvoreni do 30. novembra 2018. godine, osim Javnog konkursa za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i Javnog konkursa za organizovanje sprovođenja

javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom, koji su otvoreni do 02.04.2018. godine, kao i Javnog poziva nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje i Javnog poziva nezaposlenima

romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje, koji su otvoreni do 16.04.2018. godine. 
Javni pozivi i konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje objavljeni su u publikaciji „Poslovi“, broj 764/765 i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje: www.nsz.gov.rs
Tekstovi javnih poziva/konkursa sadrže detaljne informacije o datom programu, visini iznosa sredstava, dužini trajanja, uslovima učešća, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev za učešće u programu, o pravima i obavezama

korisnika, rokovima za podnošenje zahteva  i donošenje odluke i druge informacije. Potrebni obrasci  i prateća domumentacija nalaze se na sajtu www.nsz.gov.rs a mogu se preuzeti u najbližoj filijali/ispostavi Nacionalne službe za

zapošnjavanje.
Informacije o javnim pozivima i konkursima sva zainteresovana lica mogu dobiti i u svakoj organizacionoj jedinici NSZ ili putem Pozivnog centra NSZ, pozivom na broj: 0800/300-301 (besplatan poziv iz fiksne telefonije).

 
Нови конкурси Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – национ PDF Štampa El. pošta
ponedeljak, 05 februar 2018 13:49

Нови конкурси Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице


Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице расписао је шест конкурса, у укупном износу од 208.066.000,00 динара.


Реч је о следећим конкурсима:


  1. 150.366.000,00 динара – за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2018. годину. Средства се не додељују за извођење радова изградње, доградње и текућег одржавања објекта.

  1. 30.000.000,00 динара – за дотације организацијама етничких заједница у АП Војводини – конкурс се расписује за суфинансирање редовне делатности, пројеката и организовања манифестација, као и набавке опреме и инвестициона улагања организација етничких заједница с територије АП Војводине.

  1. 13.300.000,00 динара – за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини у 2018. години, у оквиру пројекта „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини”.

  1. 9.500.000,00 динара – ради унапређивања остваривања права на службену употребу језика и писама националних мањина – националних заједница за 2018. годину.

  1. 3.000.000,00 динара – за трошкове организованог превоза ученика средњих школа са седиштем у АП Војводини на Сајам образовања у Новом Саду, за 2018. годину. Критеријуми за доделу средстава јесу: величина циљне групе, степен укључености циљне групе којој је пројекат намењен, укљученост партнерских институција у реализацију пројекта.

  1. 1.900.000,00 динара – за суфинансирање пројекта усмерених на реализацију афирмативних мера и процеса за интеграцију Рома за наставак „Декаде инклузије Рома” у 2018. години.

Рок за подношење пријава под тачком 1 јесте 02. март 2018. године.


Рок за подношење пријава под тачком 2, 3, 4 и 6 јесте 05. март 2018. године.


Рок за подношење пријава под тачком 5 јесте 16. фебруар 2018. године.


Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице на српском језику, или на језику националне заједнице који је у службеној употреби у АП Војводини.


Комплетна конкурсна документација са упутствима, правилима и критеријумима може се преузети од данас у просторијама Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице или са нашег сајта www.puma.vojvodina.gov.rs.

.

Пријаве се подносе лично предајом на писарници покрајинских органа управе у Новом Саду, или поштом на адресу: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, 21000 Нови Сад, Булевар Михаила Пупина 16, с назнаком – назив конкурса на који се подноси пријава.


Резултати конкурса објављују се на интернет страници Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, по завршетку конкурса.


Против ових одлука поменутог Секретаријата не може се уложити правно средство.


Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице није обавезан да образложи своје одлуке.

Пријаве и приложена документација се не враћа подносиоцима.


Следећег понедељка, 12. марта 2018. године, ресорни секретаријат ће објавити и преостале конкурсе у укупном износу од 205.307.500,00 динара. Ради се о конкурсима за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања за 2018. годину у АП Војводини (23.307.500,00 динара) и за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине за 2018. годину (182.000.000,00 динара).


Позивају се сви потенцијални корисници да на време предају конкурсну документацију.

 
UVOĐENJE U VOJNU EVIDENCIJU PDF Štampa El. pošta
sreda, 24 januar 2018 12:56

Ministarstvo odbrane Republike Srbije upućuje opÅ¡ti poziv za uvođenje u vojnu evidenciju svih muÅ¡kih lica rođena 2000 godine i starijih godiÅ¡ta koja nisu uvedena u vojnoj evidenciji  da se jave u Centar ministarstva odebrane za lokalnu samoupravu Subotica ,ulica Park Rahjl Ferenca br 1 soba 2. Uvođenje u vojnu evidenciju vrÅ¡iće se svakog radnog dana u vremenu od 9-15 časova u periodu od 16.01.2018..g. - 28.02.2018.godine. Regrut koji se uvodi u vojnu evidenciju treba da ponese ličnu kartu a u inostranstvu važeču putnu ispravu. Regruti koji borave u inostranstvu dužni su da se radi uvođenja u vojnu evidenciju jave nadležnom diplomatskom -konzularnom predstavniÅ¡tvu Republike Srbije. Detaljne informacije se mogu dobiti na sajtu ministarstva odbrane www.mod.gov.rs.

 
VREDNOST DOZVOLE ZA REKREATIVNI RIBOLOV ZA 2018. GODINU PDF Štampa El. pošta
sreda, 24 januar 2018 12:54

Vrednost  godiÅ¡nje dozvole za rekreativni ribolov na ribarskom području "Palić" (u zaÅ¡tićenom području Park priorode "Palić") iznosi 2.000,00 dinara.
Vrednost  godiÅ¡nje dozvole za rekreativni ribolov na ribarskom području "LudaÅ¡" (u zaÅ¡tićenom području Specijalni rezervat prirode "LudaÅ¡") iznosi 2.000,00 dinara.
Vrednost dnevne dozvole za rekreativni ribolov na svim ribarskim područjima iznosi 1.000,00 dinara.
Vrednost viÅ¡ednevne dozvole za rekreativni ribolov na svim ribarskim područjim iznosi 2.000,00 dinara.
Ovaj pravilnik primenjuje se od 1. januara 2018. godine.

 
NEDELJA BRAKA PDF Štampa El. pošta
ponedeljak, 12 februar 2018 08:03


Ponedeljak 12. Feb. u 18 sati
“KAKO VIDIM BRAK”
Besplatna kontrola vida za bračne partnere
Dr. Branka Ivošević
KOLIKO SMO LEPI I ŠTA JE MOGUĆE URADITI
Plastična hirurgija Biljane Ivošević
Utorak 13 Feb.
17 sati
PARTNERSKI I PORODIČNI ODNOSI I POSAO
“Ključna uloga žene u savremenoj internet eri poslovanja” PSLOVNE VEŠTINE ŽENA
Moderatorka
Vanja Petrović
“Ozbiljan posao u porodičnom okruženju”
Zoltan Helenji-POSLOVNE VEŠTINE MUŠKARACA
+UPRAVLJANJE FINANSIJAMA U BRAKU
u 18 sati
KRIPTOVALUTA I BERZA
Tribina
”Upoznavanje sa kripto industrijom”
Predavačice
Danijela Petrović – ekonomistkinja i Violeta Božović - brokerka u osiguranju
Gošće iz Beograda-one su deo grupe “Planet programa”
Muška podrška-Mario Majstorović
19 sati
BRAK I ULOGA RELIGIJE U BRAKU-TUMAČENJE BIBLIJE
Predavačice i moderatorke
Silvia Pataki i Ksenija Sabo
Sreda 14. Feb 18 sati-završna veče Nedelje braka
VEČE POSVEĆENO ENERGIJI LJUBAVI
“Srce moga ZAVIČAJA”
GOSTI IZ SENTE: Eleonora i Robert Detki
Promocija knjige “Čudesna pitanjca” Daniela Cukrov,
Izdanje Udruženja poslovnih žena Subotice
KONKURS ZA NAJ-BRAČNI PAR I MASKEN-BAL LJUBAVI ZA SVE UZRASTE
Svečano zatvaranje “Nedelje braka” PROGLAŠENJEM NAJ-MASKI I KOSTIMA
ORGANIZATOR:
Udruženje poslovnih žena Subotice
SVA DEŠAVANJA SU U KONGRESNOJ SALI I RESTORANU “MALE GOSTONE”
Suorganizator "Mala gostiona" na Paliću  (166 godina neprekidnog rada)      

 
KONKURS ZA UPIS U VOJNE GIMNAZIJE PDF Štampa El. pošta
ponedeljak, 05 februar 2018 10:06Ministarstvo odrbrane Republiek Srbije raspisalo je konkurs za školsku 2018/2019 godinu ya prijem kandidata iz građanastva za učenike Vojne gimnazije.
Na konkursu se mogu pšrijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji su rođeni 2002.g ili kasnije. Konkurs za prijem učenika iz građanstva za učenike Vojne gimnayije otvoren je od 01. februara do 15. marta 2018.g.
Sve dodatne informacije u vezi sa prijemom kandidata iz građanstva za učenike Vojne gimnazije mogu se dobiti u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Subotica, Park Rajhla Ferenca 1, tel:024/521-443, 024/552-878,

u Vojnoj gimnaziji Ulica Petra Čajkovskog br 2 Beograd ili na internet prezentaciji Vojne gimnazije www.gimnazija.mod.gov.rs

 
DOBROVOLJNO SLUŽENJE VOJNOG ROKA PDF Štampa El. pošta
sreda, 24 januar 2018 12:55

Ministarstvo odbrane je raspisalo Javni oglas za 2018. godinu, za prijavu kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidater za sluÅ¡aoce kursa za rezervne oficire Vojske Srbije.
Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muÅ¡kog i ženskog pola koji u 2018. godini navrÅ¡avaju od 19-30 godina života.
Javni oglas za prijavu kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije u 2018. godini je stalno otvoren.
Sve dodatne informacije u vezi sa dobrovoljnim služenjem vojnog roka sa oružjem mogu se dobiti u Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Subotica, Subotica, Park Ferenca Rajhla br 1,  tel:024/524-443 ili 024/552-878 i na internet prezentaciji www.mod.gov.rs

 
Jkp Čistoća OBAVEŠTENJE PDF Štampa El. pošta
sreda, 24 januar 2018 12:53

ObaveÅ¡tavamo vas o mogućnostima i naknadama odlaganja komunalnog čvrstog otpada na telo Gradske deponije „Aleksandrovačka bara“ u Subotici, Antuna Branka Å imića b.b. SUBOTICA, a u cilju sprečavanja nastajanja divljih deponija na teritoriji lokalne samouprave Grada Subotice:
- za zemlju iz iskopa bez sadržaja otpadnog materijala             BEZ NAKNADE;
- za zemlju iz iskopa sa primesama Å¡uta( građevinskog otpada)        0,11 din/ kg;
- za neopasan komunalni otpad( obično kućno smeće)            4,51 din/ kg.
U navedene cene uključen je PDV i važe i za fizička i za pravna lica!
Sva fizička lica koja sopstvenim vozilom i polu-prikolicom zapremine do 1,5 m3 dovezu neopasan komunalni otpad( kućno smeće), isti mogu BESPLATNO deponovati na telo Gradske deponije „ Aleksandrovačka bara“ u Subotici.

 
Kosztolányi Dezső Színház - 2018 februári repertoár | repertoar za februar PDF Štampa El. pošta
sreda, 07 februar 2018 11:56

5. (hétfő) Elfriede Jelinek: SZERETŐK (r.: Anđelka Nikolić) 7. (szerda) FELHŐ A NADRÁGBAN (r.: Kokan Mladenović) - TELTHÁZ 8. (csütörtök) HAJNALI 4 (r.: Selma Spahić) 12. (hétfő) CSEND – 18.00 és 20.00 órától (r.: Andrej Boka) 13. (kedd) URBI ET ORBI (r.: Urbán András) 19. (hétfő) BÉRES MÁRTA ONE GIRL SHOW – magyar nyelven (r.: Urbán András) 21. (szerda) KARTON ÉS KARFIOL – Mészáros Gábor monodrámája Tolnai Ottó művei alapján (r.: Döbrei Dénes) 22. (csütörtök) Bitef Színház és Heartefact (Belgrád): JULIJA – szerb nyelvű előadás (rendezte és játssza: Mirjana Karanović) március 4. (vasárnap) THE END – BEMUTATÓ! (r.: Andrej Boka) A február 19-én, 21-én és 22-én játszódó előadásokra együttesen kedvezményes áron foglalhatnak jegyet, 1000 dinár helyett 700 dinárért, a diák- és nyugdíjasjegyeket pedig 500 dinárért! Részletek itt! Az előadások 19:30-kor kezdődnek. Előadásainkra fordítás biztosított, ám kérjük ezt jegyfoglaláskor, vagy legalább egy nappal az adott előadás előtt jelezzék. Jegyek: 065-543-32-03 v. Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli A jegypénztár (Fasizmus áldozatainak tere 5.) nyitvatartása munkanapokon 10-től 13 óráig, valamint előadásnapokon 18.00-tól. Köszönjük, hogy jelenlétükkel támogatják színházunkat.

 
KONKURS ZA REGRESIRANJE PREVOZA STUDENATA U MEĐUGRADSKOM, ODNOSNO, MEĐUMESNOM SAOBRAĆAJU U APV ZA 20 PDF Štampa El. pošta
utorak, 30 januar 2018 14:07

KONKURS ZA REGRESIRANJE PREVOZA STUDENATA U MEĐUGRADSKOM, ODNOSNO, MEĐUMESNOM SAOBRAĆAJU U APV ZA 2018. GODINU

Pokrajinski sekretarijat za Visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost će 2018. godine regresirati troÅ¡kove prevoza studenata u međugradskom, odnosno, međumesnom saobraćaju.
Pod međugradskim, odnosno, međumesnim prevozom studenata, podrazumeva se prevoz studenata između naseljenih mesta dve opÅ¡tine, opÅ¡tine i grada ili dva grada. Prigradske linije se ne regresiraju.
USLOVI ZA STICANJE PRAVA NA REGRESIRANJE TROÅ KOVA PREVOZA SU SLEDEĆI:
•da je stanovnik Grada Subotice,
•da svakodnevno putuje u međugradskom , odnosno, međumesnom saobraćaju,
•da nije korisnik usluge smeštaja u studentskim centrima,
•da se Å¡koluje na teret budžeta Republike Srbije,
•da prvi put upisuje godinu osnovnih, master ili doktorskih studija na teret budžeta,
•da nije korisnik stipendije i kredita Ministarstva prosvete, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu, IzvrÅ¡nog veća AP Vojvodine i drugih  fondacija, organizacija i preduzeća.
ZA REGULISANJE PRAVA ZA REGRESIRANU MESEČNU KARTU STUDENTI TREBA DA PODNESU SLEDEĆE:
•fotokopiju lične karte,
•potvrdu fakulteta da student prvi put upisuje godinu osnovnih, master ili doktorskih studija na teret budžeta,
•uverenje o nezaposlenosti studenta,
•fotokopiju Å¡tedne knjižice, odnosno tekućeg računa kod određene banke.
NAPOMENA: Pored navedenih priloga, studenti popunjavaju obrazac izjave koji mogu naći na veb sajtu Grada, ili u Uslužnom centru Gradske kuće.
Zahtevi za regresiranje mesečnih karata predaju se u Uslužni centar Gradske kuće, Trg slobode broj 1, svakog dana u periodu od  30. 1. 2018. do 12. 2. 2018. godine, od 9.00 do 14.00 časova.
Informacije na tel: 024 626 883

 
19833 BROJ ZA ZA BEZBEDNOST DECE NA INTERNETU PDF Štampa El. pošta
sreda, 24 januar 2018 12:55

Građani mogu da prijave zloupotrebu interneta i ugrožavanje bezbednosti dece na internetu na broj telefona 19833, slanjem mejla na adresu Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ili putem elektronske prijave na portalu www.pametnoibezbedno.gov.rs.
Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu, pokrenulo je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, na osnovu Uredbe o zaÅ¡titi i bezbednosti dece prilikom koriÅ¡ćenja novih tehnologija.

 


INFO NEKRETNINE