VESTI INFO KANALA
OBAVEŠTENJE PDF Štampa El. pošta
utorak, 15 maj 2018 09:16


Obaveštavaju se stanovnici – vlasnici nepokretnosti sa teritorije Mesne zajednice Kelebija da će JKP "Čistoća i zelenilo" Subotica izvršiti uvođenje u registar korisnika  usluga sakupljanja i odvoženja komunalnog otpada iz domaćinstava u MZ Kelebija i da će počev od 02.07.2018. godine vršiti uslugu u smislu člana 7. i 18. Odluke o upravljanju komunalnim otpadom.
Korisnici komunalne usluge dužni su da komunalni otpad odlažu u posude za sakupljanje otpada (tipske posude – kante zapremine 120 l) ukoliko ih poseduju ili u polietilenske vreće (bez obzira na boju)  zapremine od 50 do 120 litara. Otpad od košenja i baštenski otpad takođe odlagati u polietilenske vreće (bez obzira na boju) u rasponu zapremina kao za komunalni otpad. Otpad od orezivanja iseći na maksimalnu dužinu od 50 cm, vezati u snopove i odložiti pored vreća.Sav komunalni otpad koji se odloži mimo gore navedenih uslova neće se odvoziti.
Odvoženje komunalnog otpada vršiće se po podeljenom terenu sa teritorije MZ Kelebija po režimu dva puta mesečno svaki teren -  počev od 02.07. tekuće godine i to I - desna strana naselja od puta Edvarda Kardelja (Kelebijski put) gledaući iz pravca Subotice, i  II - leva strana naselja od puta Edvarda Kardelja (Kelebijski put) gledajući iz pravca Subotice u ponedeljak 09.07. i tako naizmenično svakog ponedeljka u mesecu.
Molimo buduće korisnike komunalne usluge da komunalni otpad pripremljen na gore opisan način, odlože na dan predviđen za odvoženje komunalnog otpada ispred svojih objekata na javnu površinu na mesto bliže saobraćajnici na kome vozilo JKP "Čistoća i zelenilo" ima nesmetan pristup.
Odvoženje komunalnog otpada putem polietilenskih vreća stanovnicima MZ Kelebija vršiće se sve do podele posuda za sakupljanje otpada (tipskih kanti).
U periodu od 4. do 25. juna 2018. godine JKP "Čistoća i zelenilo" će, u cilju održavanja komunalnog reda na teritoriji MZ Kelebija, vršiti uslugu sakupljanja i odvoženja komunalnog otpada iz domaćinstava pripremljenog na prethodno opisan način, bez naknade.
Režim sakupljanja i odvoženja bez naknadeće organizovaće se po sledećem:
04.06. ponedeljak – deo MZ sa desne strane puta Edvarda Kardelja gledajući iz pravca Subotice
11.06. ponedeljak – deo MZ sa leve strane  puta Edvarda Kardelja gledajući iz pravca Subotice
18.06. ponedeljak – deo MZ sa desne strane puta Edvarda Kardelja gledajući iz pravca Subotice
25.06. ponedeljak – deo MZ sa leve strane  puta Edvarda Kardelja gledajući iz pravca Subotice
Za izvršenu uslugu počevši od jula 2018. godine,  JKP "Čistoća i zelenilo" će izdavati račun u skladu sa Odlukom o cenama usluga upravljanja komunalnim otpadom – usluga sakupljanja , odvoženja i deponovanja otpada (cena sa PDV-om mesečno po domaćinstvu je 392,00 dinara).
Za izdate račune po izvršenoj usluzi korisnici će moći reklamirati račune u roku od 8 (osam) dana od dana prijema računa. Reklamacije će se moći vršiti u JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica, na adresi Jožefa Atile 4, Subotica, svakog radnog dana od 7 do 15 časova, kao i u kancelariji MZ Kelebija u vremenu od 11 do 18 časova radnim danima. U dogovoru sa MZ Kelebija radno vreme šaltera za reklamacije u prostorijama MZ može da se izmeni u zavisnosti od potreba građana.
NAPOMENA: Od dana 02.07.2018.godine povlače se „EKO KONTEJNERI“ sa teritorije MZ Kelebija.

 
UPIS U SREDNJU ŠKOLU ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU PDF Štampa El. pošta
petak, 11 maj 2018 06:26

 

Osmi razred osnovne škole na kraju školske 2017/2018 godine, prema prvim statistikama, završiće 71.661 učenik dok u srednjim školama ima mesta za 76.064 đaka. Broj slobodnih mesta veći je za 6.14%  od broja učenika.

 

Preko te kvote u 60 škola u ukupno 63 odeljenja ima mesta za 1.260  učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku. Prijavljivanje učenika za upis u IT odeljenja počinje danas i traje do 14. maja.

 

Ukupno u gimnazijama ima 19.062 mesta.

 

U četvorogodišnjem školama ima mesta za 60.640 učenika, u trogodišnjim 16.106, za dvogodišnje školovanje 242 i jednogodšnje 306 mesta.

 

U dualnom modelu obrazovanja ima 3.507 mesta u oko 120 odeljenja.

 

Za školsku 2018/2019. godinu Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pripremilo je više novih obrazovnih profila, inoviralo i osavremenilo neke koji su od ranije u sistemu a neke od profila koji su ranije bili realizovani u statusu ogleda prevelo u redovan sistem. Za sve ove profile izrađeni su standardi kvalifikacija,  planovi i programi nastave i učenja zasnovani na ishodima kao i normativi prostora, opreme i nastavnih sredstava i vrste stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika. Neki od ovih obrazovnih profila biće realizovani po modelu dualnog obrazovanja.

 

Od školske 2018/2019. godine po novim planovima i programima nastave i učenja biće uvedeni novi profili:  Elektrotehničar za informacione tehnologije, Tehničar za lovstvo i ribarstvo, Tehničar grejanja i klimatizacije, Livački kalupar, Brodomonter, Elektromonter mreža i postrojenja, Operater osnovnih građevinskih radova, Operater u prehrambenoj industriji, Cvećar – vrtlar, Elektrotehničar računara, Elektrotehničar energetike.

Uvode se i profili: Vozač motornih vozila, Tehničar drumskog saobraćaja, Turističko-hotelijerski tehničar, Građevinski tehničar i Tehničar za kompjutersko upravljanje ( CNC ) mašina.

 

Obrazovni profil Turističko-hotelijerski tehničar zameniće dosadašnji obrazovni profil Turistički tehničar, obrazovni profil Građevinski tehničar zameniće  obrazovni profil Građevinski tehničar za niskogradnju;, dok će obrazovni profil Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina zameniti dosadašnji obrazovni profil Tehničar za kompjutersko upravljanje.

 

 
UVOĐENJE U VOJNU EVIDENCIJU PDF Štampa El. pošta
Ocena korisnika: / 1
LošeNajbolje 
sreda, 24 januar 2018 12:56

Ministarstvo odbrane Republike Srbije upućuje opÅ¡ti poziv za uvođenje u vojnu evidenciju svih muÅ¡kih lica rođena 2000 godine i starijih godiÅ¡ta koja nisu uvedena u vojnoj evidenciji  da se jave u Centar ministarstva odebrane za lokalnu samoupravu Subotica ,ulica Park Rahjl Ferenca br 1 soba 2. Uvođenje u vojnu evidenciju vrÅ¡iće se svakog radnog dana u vremenu od 9-15 časova u periodu od 16.01.2018..g. - 28.02.2018.godine. Regrut koji se uvodi u vojnu evidenciju treba da ponese ličnu kartu a u inostranstvu važeču putnu ispravu. Regruti koji borave u inostranstvu dužni su da se radi uvođenja u vojnu evidenciju jave nadležnom diplomatskom -konzularnom predstavniÅ¡tvu Republike Srbije. Detaljne informacije se mogu dobiti na sajtu ministarstva odbrane www.mod.gov.rs.

 
VREDNOST DOZVOLE ZA REKREATIVNI RIBOLOV ZA 2018. GODINU PDF Štampa El. pošta
Ocena korisnika: / 1
LošeNajbolje 
sreda, 24 januar 2018 12:54

Vrednost  godiÅ¡nje dozvole za rekreativni ribolov na ribarskom području "Palić" (u zaÅ¡tićenom području Park priorode "Palić") iznosi 2.000,00 dinara.
Vrednost  godiÅ¡nje dozvole za rekreativni ribolov na ribarskom području "LudaÅ¡" (u zaÅ¡tićenom području Specijalni rezervat prirode "LudaÅ¡") iznosi 2.000,00 dinara.
Vrednost dnevne dozvole za rekreativni ribolov na svim ribarskim područjima iznosi 1.000,00 dinara.
Vrednost viÅ¡ednevne dozvole za rekreativni ribolov na svim ribarskim područjim iznosi 2.000,00 dinara.
Ovaj pravilnik primenjuje se od 1. januara 2018. godine.

 
Međunarodni dan žena 8. mart (Osmi mart) PDF Štampa El. pošta
Ocena korisnika: / 1
LošeNajbolje 
četvrtak, 08 mart 2018 07:32

Međunarodni dan žena 8. mart (Osmi mart), dan je posvećen ženama i slavi se svake godine 8. marta. Ovaj dan je nastao kao dan borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca. Švajcarska je poslednja zemlja u Evropi koja je uvela pravo glasa ženama (1972).

Mnoge žene, zastupale su ideju većih ženskih prava. Ipak, prvi nacionalni Dan žena obeležen je 28. februara 1909. godine u Sjedinjenim Američkim Državama nakon deklaracije koju je izdala Socijalistička partija Amerike. Avgusta iste godine organizovana je Međunarodna konferencija žena socijalističke Druge internacionale. Inspirisana američkim delanjem povodom ovog pitanja, Nemica Luiz Cic predložila organizovanje Međunarodnog dana žene.

Kao međunarodni dan žena, osmi mart (po prvi put tačno određeni datum), prihvaćen je 1917. godine. Ujedinjene nacije su od 1975. godine, koju su proglasile za Međunarodnu godinu žena i službeno počele obeležavati Međunarodni dan žena. U međuvremenu su uvedene institucije kao što su trudničko bolovanje, ograničenje rada žena u trećoj (noćnoj) smeni, ista plata za isti rad, pravo glasa i mnoge druge. Obično se proslavlja darivanjem žena cvećem.

 

 
DOBROVOLJNO SLUŽENJE VOJNOG ROKA PDF Štampa El. pošta
Ocena korisnika: / 1
LošeNajbolje 
sreda, 24 januar 2018 12:55

Ministarstvo odbrane je raspisalo Javni oglas za 2018. godinu, za prijavu kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidater za sluÅ¡aoce kursa za rezervne oficire Vojske Srbije.
Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muÅ¡kog i ženskog pola koji u 2018. godini navrÅ¡avaju od 19-30 godina života.
Javni oglas za prijavu kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije u 2018. godini je stalno otvoren.
Sve dodatne informacije u vezi sa dobrovoljnim služenjem vojnog roka sa oružjem mogu se dobiti u Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Subotica, Subotica, Park Ferenca Rajhla br 1,  tel:024/524-443 ili 024/552-878 i na internet prezentaciji www.mod.gov.rs

 
NEDELJA BRAKA PDF Štampa El. pošta
Ocena korisnika: / 1
LošeNajbolje 
ponedeljak, 12 februar 2018 08:03


Ponedeljak 12. Feb. u 18 sati
“KAKO VIDIM BRAK”
Besplatna kontrola vida za bračne partnere
Dr. Branka Ivošević
KOLIKO SMO LEPI I ŠTA JE MOGUĆE URADITI
Plastična hirurgija Biljane Ivošević
Utorak 13 Feb.
17 sati
PARTNERSKI I PORODIČNI ODNOSI I POSAO
“Ključna uloga žene u savremenoj internet eri poslovanja” PSLOVNE VEŠTINE ŽENA
Moderatorka
Vanja Petrović
“Ozbiljan posao u porodičnom okruženju”
Zoltan Helenji-POSLOVNE VEŠTINE MUŠKARACA
+UPRAVLJANJE FINANSIJAMA U BRAKU
u 18 sati
KRIPTOVALUTA I BERZA
Tribina
”Upoznavanje sa kripto industrijom”
Predavačice
Danijela Petrović – ekonomistkinja i Violeta Božović - brokerka u osiguranju
Gošće iz Beograda-one su deo grupe “Planet programa”
Muška podrška-Mario Majstorović
19 sati
BRAK I ULOGA RELIGIJE U BRAKU-TUMAČENJE BIBLIJE
Predavačice i moderatorke
Silvia Pataki i Ksenija Sabo
Sreda 14. Feb 18 sati-završna veče Nedelje braka
VEČE POSVEĆENO ENERGIJI LJUBAVI
“Srce moga ZAVIČAJA”
GOSTI IZ SENTE: Eleonora i Robert Detki
Promocija knjige “Čudesna pitanjca” Daniela Cukrov,
Izdanje Udruženja poslovnih žena Subotice
KONKURS ZA NAJ-BRAČNI PAR I MASKEN-BAL LJUBAVI ZA SVE UZRASTE
Svečano zatvaranje “Nedelje braka” PROGLAŠENJEM NAJ-MASKI I KOSTIMA
ORGANIZATOR:
Udruženje poslovnih žena Subotice
SVA DEŠAVANJA SU U KONGRESNOJ SALI I RESTORANU “MALE GOSTONE”
Suorganizator "Mala gostiona" na Paliću  (166 godina neprekidnog rada)      

 
19833 BROJ ZA ZA BEZBEDNOST DECE NA INTERNETU PDF Štampa El. pošta
Ocena korisnika: / 1
LošeNajbolje 
sreda, 24 januar 2018 12:55

Građani mogu da prijave zloupotrebu interneta i ugrožavanje bezbednosti dece na internetu na broj telefona 19833, slanjem mejla na adresu Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ili putem elektronske prijave na portalu www.pametnoibezbedno.gov.rs.
Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu, pokrenulo je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, na osnovu Uredbe o zaÅ¡titi i bezbednosti dece prilikom koriÅ¡ćenja novih tehnologija.