Нови конкурси Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – национ PDF Štampa El. pošta
Ocena korisnika: / 0
LošeNajbolje 
ponedeljak, 05 februar 2018 13:49

Нови конкурси Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице


Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице расписао је шест конкурса, у укупном износу од 208.066.000,00 динара.


Реч је о следећим конкурсима:


  1. 150.366.000,00 динара – за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2018. годину. Средства се не додељују за извођење радова изградње, доградње и текућег одржавања објекта.

  1. 30.000.000,00 динара – за дотације организацијама етничких заједница у АП Војводини – конкурс се расписује за суфинансирање редовне делатности, пројеката и организовања манифестација, као и набавке опреме и инвестициона улагања организација етничких заједница с територије АП Војводине.

  1. 13.300.000,00 динара – за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини у 2018. години, у оквиру пројекта „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини”.

  1. 9.500.000,00 динара – ради унапређивања остваривања права на службену употребу језика и писама националних мањина – националних заједница за 2018. годину.

  1. 3.000.000,00 динара – за трошкове организованог превоза ученика средњих школа са седиштем у АП Војводини на Сајам образовања у Новом Саду, за 2018. годину. Критеријуми за доделу средстава јесу: величина циљне групе, степен укључености циљне групе којој је пројекат намењен, укљученост партнерских институција у реализацију пројекта.

  1. 1.900.000,00 динара – за суфинансирање пројекта усмерених на реализацију афирмативних мера и процеса за интеграцију Рома за наставак „Декаде инклузије Рома” у 2018. години.

Рок за подношење пријава под тачком 1 јесте 02. март 2018. године.


Рок за подношење пријава под тачком 2, 3, 4 и 6 јесте 05. март 2018. године.


Рок за подношење пријава под тачком 5 јесте 16. фебруар 2018. године.


Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице на српском језику, или на језику националне заједнице који је у службеној употреби у АП Војводини.


Комплетна конкурсна документација са упутствима, правилима и критеријумима може се преузети од данас у просторијама Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице или са нашег сајта www.puma.vojvodina.gov.rs.

.

Пријаве се подносе лично предајом на писарници покрајинских органа управе у Новом Саду, или поштом на адресу: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, 21000 Нови Сад, Булевар Михаила Пупина 16, с назнаком – назив конкурса на који се подноси пријава.


Резултати конкурса објављују се на интернет страници Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, по завршетку конкурса.


Против ових одлука поменутог Секретаријата не може се уложити правно средство.


Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице није обавезан да образложи своје одлуке.

Пријаве и приложена документација се не враћа подносиоцима.


Следећег понедељка, 12. марта 2018. године, ресорни секретаријат ће објавити и преостале конкурсе у укупном износу од 205.307.500,00 динара. Ради се о конкурсима за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања за 2018. годину у АП Војводини (23.307.500,00 динара) и за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине за 2018. годину (182.000.000,00 динара).


Позивају се сви потенцијални корисници да на време предају конкурсну документацију.

 

INFO NEKRETNINE