OBAVEŠTENJE PDF Štampa El. pošta
Ocena korisnika: / 0
LošeNajbolje 
utorak, 15 maj 2018 09:16


Obaveštavaju se stanovnici – vlasnici nepokretnosti sa teritorije Mesne zajednice Kelebija da će JKP "Čistoća i zelenilo" Subotica izvršiti uvođenje u registar korisnika  usluga sakupljanja i odvoženja komunalnog otpada iz domaćinstava u MZ Kelebija i da će počev od 02.07.2018. godine vršiti uslugu u smislu člana 7. i 18. Odluke o upravljanju komunalnim otpadom.
Korisnici komunalne usluge dužni su da komunalni otpad odlažu u posude za sakupljanje otpada (tipske posude – kante zapremine 120 l) ukoliko ih poseduju ili u polietilenske vreće (bez obzira na boju)  zapremine od 50 do 120 litara. Otpad od košenja i baštenski otpad takođe odlagati u polietilenske vreće (bez obzira na boju) u rasponu zapremina kao za komunalni otpad. Otpad od orezivanja iseći na maksimalnu dužinu od 50 cm, vezati u snopove i odložiti pored vreća.Sav komunalni otpad koji se odloži mimo gore navedenih uslova neće se odvoziti.
Odvoženje komunalnog otpada vršiće se po podeljenom terenu sa teritorije MZ Kelebija po režimu dva puta mesečno svaki teren -  počev od 02.07. tekuće godine i to I - desna strana naselja od puta Edvarda Kardelja (Kelebijski put) gledaući iz pravca Subotice, i  II - leva strana naselja od puta Edvarda Kardelja (Kelebijski put) gledajući iz pravca Subotice u ponedeljak 09.07. i tako naizmenično svakog ponedeljka u mesecu.
Molimo buduće korisnike komunalne usluge da komunalni otpad pripremljen na gore opisan način, odlože na dan predviđen za odvoženje komunalnog otpada ispred svojih objekata na javnu površinu na mesto bliže saobraćajnici na kome vozilo JKP "Čistoća i zelenilo" ima nesmetan pristup.
Odvoženje komunalnog otpada putem polietilenskih vreća stanovnicima MZ Kelebija vršiće se sve do podele posuda za sakupljanje otpada (tipskih kanti).
U periodu od 4. do 25. juna 2018. godine JKP "Čistoća i zelenilo" će, u cilju održavanja komunalnog reda na teritoriji MZ Kelebija, vršiti uslugu sakupljanja i odvoženja komunalnog otpada iz domaćinstava pripremljenog na prethodno opisan način, bez naknade.
Režim sakupljanja i odvoženja bez naknadeće organizovaće se po sledećem:
04.06. ponedeljak – deo MZ sa desne strane puta Edvarda Kardelja gledajući iz pravca Subotice
11.06. ponedeljak – deo MZ sa leve strane  puta Edvarda Kardelja gledajući iz pravca Subotice
18.06. ponedeljak – deo MZ sa desne strane puta Edvarda Kardelja gledajući iz pravca Subotice
25.06. ponedeljak – deo MZ sa leve strane  puta Edvarda Kardelja gledajući iz pravca Subotice
Za izvršenu uslugu počevši od jula 2018. godine,  JKP "Čistoća i zelenilo" će izdavati račun u skladu sa Odlukom o cenama usluga upravljanja komunalnim otpadom – usluga sakupljanja , odvoženja i deponovanja otpada (cena sa PDV-om mesečno po domaćinstvu je 392,00 dinara).
Za izdate račune po izvršenoj usluzi korisnici će moći reklamirati račune u roku od 8 (osam) dana od dana prijema računa. Reklamacije će se moći vršiti u JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica, na adresi Jožefa Atile 4, Subotica, svakog radnog dana od 7 do 15 časova, kao i u kancelariji MZ Kelebija u vremenu od 11 do 18 časova radnim danima. U dogovoru sa MZ Kelebija radno vreme šaltera za reklamacije u prostorijama MZ može da se izmeni u zavisnosti od potreba građana.
NAPOMENA: Od dana 02.07.2018.godine povlače se „EKO KONTEJNERI“ sa teritorije MZ Kelebija.